O stanici

Název mikroprojektu: DÝCHÁME STEJNÝ VZDUCH

  • Celkové náklady: 39 940,00 EUR
  • Výše příspěvku: 30 000,00 EUR
  • Příjemnce: Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace
  • Doba realizace: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2012

Měřené veličiny metrologie

Popis Senzor Rozlišení Rozsah Přesnost (±)
Barometrický tlak umístěn v konzole 0.1 hPa 880 – 1080 hPa 1.0 hPa
Výpar senzor solární radiace,
ISS, anemometr
0.25 mm denní: 0 – 999.9 mm
měsíční a roční: 0 – 1999.9 mm
větší z 5% nebo 0.25 mm
Vnitřní relativní vlhkost umístěn v konzole 1% 10 – 90% 5%
Venkov. rel. vlhkost, přídavný senzor relativní vlhkosti ISS nebo stanice pro měření teploty a relativní vlhkosti 1%0 – 100% 3% do 90%
4% při 90% a vyšší
Rosný bod ISS 1 °C -76 až + 54 °C 1.5 °C
Denní srážky ISS 0.25 mm do 999.9 mm větší ze: 4% nebo 1 překlopení mechanismu
Měsíční a roční srážky ISS 0.25 mm do 1999.99 mm
1 mm nad 2000 mm
do 19 999 mm větší ze: 4% nebo 1 překlopení mechanismu
Intenzita srážek ISS0.25 mm do 19 999 mm větší z: 5% nebo 1 mm
Solární radiace senzor solární radiace 1 W/m2 0 až 1800 W/m2 5%
Vnitřní teplota umístěn v konzole 0.1 °C 0 až +60 °C 0.5 °C
Venkovní teplota ISS 0.1 °C -40 až +65 °C 0.5 °C
Přídavný senzor teploty stanice pro měření teploty a relativní vlhkosti, teplotní sonda 0.5 °C -40 až +65 °C 0.5 °C
UV Index UV senzor 0.1 0.4 až 16 5%
UV dávka UV senzor 0.1 do 20 MED
1 nad 20 MED
0 až 199 MED 5%
Směr větru anemometr 1 ° 0 až 360 ° 7 °C
Větrná růžice anemometr 22.5 ° 16 pozic na růžici třetina pozice
Rychlost větru anemometr 0.5 m/s 0.5 až 67 m/s větší z: 5% nebo 1 m/s